DGFP Arges

 

         Principalul obiectiv al instituţiei pe care o conduc este realizarea indicatorilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în ceea ce priveşte colectarea veniturilor administrate de Adminisţraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş, aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare, exercitarea prerogativelor stabilite de lege, prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor.

         În acest sens, colaborarea cu mediul de afaceri, cu cetăţenii si cu celelalte instituţii din judeţul Argeş este esenţială.

         Pentru ca, în anii următori, să trăim într-o societate în care contribuabilii îşi plătesc în mod voluntar obligaţiile, este necesar să le oferim acestora servicii moderne – asistenţă fiscală de calitate, simplificarea şi modernizarea procedurilor – iar, pe de altă parte, să asigurăm egalitatea cetăţenilor în faţa impozitului.

 

Şef Administraţie AJFP Argeş

Ec. Petre COJOCARU

Noutăţi
Data publicării
ÎN ATENŢIA CONTRIBUABILILOR - referitor la modificările şi completările aduse normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal în ceea ce priveşte TVA
23.06.2017
Referitor la modificări ale Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal în ceea ce priveşte impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
23.06.2017
Referitor la modificările şi completările aduse normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal în ceea ce priveşte impozitul pe profit şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
23.06.2017
În atenţia contribuabililor - referitor la Loteria bonurilor fiscale - extragere iunie 2017
23.06.2017
Forexebug cu noul formular de buget individual 2.0.63
19.06.2017
Fiscul atenţionează dezvoltatorii imobiliari persoane fizice să declare veniturile obţinute din vânzarea proprietăţilor imobiliare din patrimoniul afacerilor până la 30 iulie
15.06.2017
Aplicaţie buget local - defalcare pe trimestre (aplicaţie şi modificări)
08.06.2017
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a imprumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art.1 din OUG nr.27/2017
29.05.2017
Referitor la Loteria bonurilor fiscale
26.05.2017
Referitor la formularul 010 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică
26.04.2017
Referitor la formularele 091 şi 098
23.05.2017
Referitor la redirecţionarea a 2 % din impozitul datorat 12.05.2017
Referitor la formularul 200 12.05.2017
În atenţia persoanelor fizice care realizează venituri din străinătate - FORMULARUL 201 12.05.2017
Referitor la formularele 220 si 223 12.05.2017
Referitor la formularul 221 12.05.2017
OMFP nr.640_MO nr.336/09.05.2017
10.05.2017
Referitor la aplicarea impozitului specific unor activităţi
08.05.2017
Referitor la prevederile aplicabile de către persoanele juridice care se dizolvă cu lichidare/fără lichidare
27.04.2017
Referitor la procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial
24.04.2017
Referitor la Loteria bonurilor fiscale - extragerea aprilie 2017
20.04.2017
Lucrarea de raportare a anexei 57 "Informaţii privind soldurile conturilor de venituri şi finanţări precum şi soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial"
18.04.2017
Lucrarea dare de seamă lunară - modificări
12.04.2017
Lucrarea BUGET DE RĂZBOI
12.04.2017
Referitor la obligaţiile fiscale ale sediilor secundare
10.04.2017
Referitor la înlesniri la plată - eşalonări
04.04.2017
OUG nr. 27 MO nr. 228/03.04.2017
03.04.2017
Referitor la Loteria bonurilor fiscale

23.03.2017

Aplicaţie buget local 2017 (modificare nomenclatoare) - defalcare pe trimestre
22.03.2017
Referitor la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice pentru anul 2016
17.03.2017
Referitor la formularul 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat"
14.03.2017

  Uniunea europeană

SITE-uri utile

(>) Contact A.J.F.P. Argeş

(>) Program de lucru

(>) Audienţe

Jud. Argeş, Piteşti,  B-dul Republicii, nr. 118

Cod poştal 110050

Telefon: 0248.211.511;0248.211838;0248.211466  

Fax: 0248. 216478

Asistenta contribuabilului prin email

Centrul unic de asistenţă: 03.14.03.91.60

 

Programul de lucru al salariaţilor:

Luni - joi; 8.00 - 16.30; Vineri: 8.00 - 14.00

Program de lucru cu publicul:

Luni, marţi, joi, vineri: 8.30 - 16.30; Miercuri: 8.30 - 18.30

Program de lucru cu publicul al Trezoreriei pentru încasări în numerar:

Luni, marţi, joi: 8.30 - 13.30; 14.15 - 16.30 Miercuri: 8.30 - 13.30; 14.15 - 18.30 Vineri: 8.30 - 11.30; 12.30 - 16.30

Program de lucru cu publicul al Trezoreriei pentru alte operaţiuni aferente activităţii de trezorerie:

Luni, joi: 8.30 - 13.30 Vineri: 8.30 - 11.30

 

Şef AJFP Arges: - permanent

Şef Administraţie adjunct - Inspecţie fiscală: - permanent

Şef Administraţie adjunct - Colectare Persoane Juridice - miercuri 12.00-13.00

Şef Administraţie adjunct - Colectare Persoane Fizice - miercuri 12.00-13.00

Trezorier Şef : permanent

© 2010. Website-ul este proprietatea A.J.F.P. Argeş
Modificarea neautorizată a website-ului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Legii nr. 8/1996 şi art. 29 din  Legea nr. 365/2002