AJFP Argeş va organiza în ziua de MIERCURI, 18 ianuarie 2017, ora 12.00, în sala de şedinţe a instituţiei (mezanin I, corp B, capacitate 160 locuri) o întâlnire cu contribuabilii având tematica: Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna ianuarie 2017; Noutăţi legislative aplicabile începând cu data de 1 ianuarie 2017

DGFP Arges

 

         Principalul obiectiv al instituţiei pe care o conduc este realizarea indicatorilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în ceea ce priveşte colectarea veniturilor administrate de Adminisţraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş, aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare, exercitarea prerogativelor stabilite de lege, prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor.

         În acest sens, colaborarea cu mediul de afaceri, cu cetăţenii si cu celelalte instituţii din judeţul Argeş este esenţială.

         Pentru ca, în anii următori, să trăim într-o societate în care contribuabilii îşi plătesc în mod voluntar obligaţiile, este necesar să le oferim acestora servicii moderne – asistenţă fiscală de calitate, simplificarea şi modernizarea procedurilor – iar, pe de altă parte, să asigurăm egalitatea cetăţenilor în faţa impozitului.

 

Şef Administraţie AJFP Argeş

Ec. Petre COJOCARU

Noutăţi
Data publicării
Scrisoarea cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2017 si a estimarilor pe anii 2018-2020" , formulare proiect buget 19.01.2017
Referitor la timbru de mediu pentru autovehicule
19.01.2017
Modificare nomenclator functii pentru HG186 (prin introducerea functiei "Îngrijitor grupã învatãmânt prescolar", cu codul "0102504245", cu studii M/G, pe anexa "01025"
17.01.2017
In atentia persoanelor juridice platitoare de impozit pe dividende
12.01.2017
ÎN ATENTIA CONTRIBUABILILOR PLÃTITORI DE IMPOZIT PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR
12.01.2017
In atentia persoanelor juridice care au calitatea de angajatori sau sunt entitati asimilate acestora - referitor la stabilirea perioadei fiscale in anul 2017 pentru Declaratia 112
12.01.2017
ÎN ATENTIA PERSOANELOR IMPOZABILE ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA - despre sistemul TVA la încasare
11.01.2017
ÎN ATENTIA PERSOANELOR IMPOZABILE ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA cu privire la Obligatii referitoare la stabilirea perioadei fiscale in sensul TVA pentru anul 2017
11.01.2017
ÎN ATENTIA CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE care realizeazã venituri din activitãti independente referitor la formularul 600
11.01.2017
ÎN ATENTIA CONTRIBUABILILOR - referitor la salariul de bazã minim brut pe tarã
11.01.2017
În atentia contribuabililor persoane fizice - Referitor la Normele anuale de venit aferente închirierii în scop turistic a camerelor situate în locuinte proprietate personalã, având o capacitate de cazare cuprinsã între una si cinci camere inclusiv, valabile în anul 2017
09.01.2017
In atentia contribuabililor - Referitor la normele de venit pentru activitatile independente pentru anul 2017
09.01.2017
In atentia contribuabililor - referitor la preturile medii la principalele produse agricole in vederea evaluarii arendei pe anul 2017 (anexa)
05.01.2017
In atentia contribuabililor - referitor la Loteria bonurilor fiscale
05.01.2017
OMFP nr. 2890/21.12.2016 pentru aprobarea normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2016
22.12.2016
Forexebug cu noul formular de buget individual 2.0.57 si anexele 1,2,3 pentru corectie CAB
20.12.2016
In atentia contribuabililor - referitor la Loteria bonurilor fiscale
21.12.2016
Modificare aplicatie buget local 2016 - defalcare pe trimestre
19.12.2016
OUG nr. 84 publicat in MO nr. 977/6.12.2016
13.12.2016
Modificare clasificatie aplicatie buget local 2016 - defalcare pe trimestre
24.11.2016
In atentia contribuabililor -referitor la procedura de inregistrare a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate printr-un sediu permanent in Romania
23.11.2016
In atentia contribuabililor -referitor la Loteria bonurilor fiscale
23.11.2016
Modificare clasificatie aplicatie buget local 2016 - defalcare pe trimestre
23.11.2016
in atentia contribuabililor - persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale care desfasoara activitati economice
18.11.2016
In atentia contribuabililor - referitor la deductibilitatea cheltuielilor la determinarea rezultatului fiscal
18.11.2016
In atentia contribuabililor - referitor la tratamentul fiscal aplicabil tichetelor cadou, tichetelor de masa, tichetelor de cresã si al voucherelor de vacanta acordate de angajator salariatilor
18.11.2016
Modificari aplicatia Dare de seama lunara - cont executie bugete locale
16.11.2016
Referitor la formularul 017 „ Declaratie de inregistrare a contractelor/documentelor care justificã prestãrile efective de servicii pe teritoriul Romaniei, initiale/aditionale (conexe), incheiate cu persoane juridice strãine sau persoane fizice nerezidente
10.11.2016
In atentia persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA -referitor la formularul 394 "Declaratie informativa privind livrarile prestarile si achiitile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA
09.11.2016
In atentia persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA
01.11.2016
In atentia contribuabililor-referitor la aplicarea prevederilor Legii nr.170/2016
26.10.2016
In atentia contribuabililor -referitor la declararea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor din derulareaa unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere/subinchiriere
21.10.2016
In atentia contribuabililor-referitor la Loteria bonurilor fiscale
20.10.2016
In atentia contribuabililor- referitor la deductibilitate amortizare fiscala
14.10.2016
In atentia contribuabililor- referitor la scutirea de impozit pe veniturile din salarii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare aplicata sau dezvoltare tehnologica
14.10.2016
In atentia contribuabililor- referitor la plata CAS pentru anumite categorii de venituri din activitati indeoendente
14.10.2016
Modificari aplicatia Dare de Seama trim III 2016 - BUGETE LOCALE (nota)
10.10.2016
Decizia nr.6306/2016 a Directorului General al DGRFP Ploiesti privind imputernicirea persoanelor din cadrul Serviciului SAEEBL sa constate contraventiile si sa aplice amenzile prevazute la art.42 din Legea nr.82/1991
05.10.2016
Varianta de buget individual actualizata la data de 30.09.2016 (varianta 2.0.56)
04.10.2016
In atentia contribuabililor - referitor la scutirea de impozit pe veniturile din salarii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare aplicata sau dezvoltare tehnologica
23.09.2016
In atentia contribuabililor -referitor la loteria bonurilor fiscale
23.09.2016
Modificare aplicatie buget local 2016 - defalcare pe trimestre
23.09.2016
Ordin nr. 2229/13.09.2016 de aplicare a prevederilor art.55 alin (3)-(17) din Ordonanta Guvernului, nr.14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016
15.09.2016
In atentia contribuabililor -se refera la formularul 099 "Cerere de înregistrare în scopuri de taxã pe valoarea adãugatã, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile si completãrile ulterioare 15.09.2016
In atentia persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA -despre schimbarea perioadei fiscale in sensul TVA, in cursul anului 15.09.2016
Modificare aplicatie buget local 2016 - defalcare pe trimestre
25.08.2016
In atentia contribuabililor - referitor la intalnirea cu contribuabilii - 17.08.2016
10.08.2016
In atentia persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA - referitor la aplicarea cotei reduse de TVA de 9%
02.08.2016
Referitor la modificarea formularului 088 prin OPANAF 2048/2016
01.08.2016
Referitor la OPANAF 2037/2016 prin care se aproba procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile inrregistrate in scopuri de TVA
01.08.2016
Referitor la serviciile puse la dispozitie contribuabililor de catre ANAF
01.08.2016

  Uniunea europeană

SITE-uri utile

 

ec .

(>) Contact A.J.F.P. Argeş

(>) Program de lucru

(>) Audienţe

Jud. Argeş, Piteşti,  B-dul Republicii, nr. 118

Cod poştal 110050


Telefon: 0248.211.511;0248.211838;0248.211466  

Fax: 0248. 216478

Admin.PTAGJUDX01.AG@anaf.ro
Asistenta contribuabilului prin email

Presa.AG@anaf.ro

Petitii.AG@anaf.ro

Centrul unic de asistenţă: 03.14.03.91.60

Programul de lucru al salariaţilor:

Luni - joi; 8.00 - 16.30; Vineri: 8.00 - 14.00

Program de lucru cu publicul:

Luni, marţi, joi, vineri: 8.30 - 16.30; Miercuri: 8.30 - 18.30

Program de lucru cu publicul al Trezoreriei pentru încasări în numerar:

Luni, marţi, joi: 8.30 - 13.30; 14.15 - 16.30 Miercuri: 8.30 - 13.30; 14.15 - 18.30 Vineri: 8.30 - 11.30; 12.30 - 16.30

Program de lucru cu publicul al Trezoreriei pentru alte operaţiuni aferente activităţii de trezorerie:

Luni, joi: 8.30 - 13.30 Vineri: 8.30 - 11.30

Şef AJFP Argeş: - permanent

Şef Administraţie adj - Inspecţie fiscală - permanent

Şef Administraţie adj - Colectare - miercuri 12.00-13.00

Trezorier Şef - permanent

© 2014. Website-ul este proprietatea AJFP Arges.
Modificarea neautorizată a website-ului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Legii nr. 8/1996 şi art. 29 din  Legea nr. 365/2002