DGFP Arges

 

         Principalul obiectiv al instituţiei pe care o conduc este realizarea indicatorilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în ceea ce priveşte colectarea veniturilor administrate de Adminisţraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş, aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare, exercitarea prerogativelor stabilite de lege, prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor.

         În acest sens, colaborarea cu mediul de afaceri, cu cetăţenii si cu celelalte instituţii din judeţul Argeş este esenţială.

         Pentru ca, în anii următori, să trăim într-o societate în care contribuabilii îşi plătesc în mod voluntar obligaţiile, este necesar să le oferim acestora servicii moderne – asistenţă fiscală de calitate, simplificarea şi modernizarea procedurilor – iar, pe de altă parte, să asigurăm egalitatea cetăţenilor în faţa impozitului.

 

Şef Administraţie AJFP Argeş

Ec. Petre COJOCARU

Noutăţi
Data publicării
In atentia contribuabililor -regimul fiscal al tichetelor cadou
18.05.2016
In atentia contribuabililor - referitor la intalnirea cu contribuabilii - mai 2016 16.05.2016
Anunt termen depunere Declaratie 221
16.05.2016
In atentia persoanelor fizice care realizeaza venituri din strainatate
16.05.2016
In atentia persoanelor fizice care in cursul anului 2015 au efectuat cheltuieli pentru bursele private si solicita restituirea acestora sau opteaza pentru virarea unei sume in contul unei entitati de cult sau nonprofit
16.05.2016
Reamintire termen depunere Declaratie 220,Declaratie 200
16.05.2016
Varianta de buget individual actualizata la data de 09.05.2016
10.05.2016
In atentia contribuabililor -referitor la Loteria bonurilor fiscale
09.04.2016
In atentia persoanelor fizice - referitor la depunerea formularului 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania pentru anul 2015"
09.04.2016
In atentia contribuabililor -referitor la Loteria bonurilor fiscale
09.04.2016
In atentia contribuabililor -referitor la salariul de baza minim brut pe tara
29.04.2016
In atentia contribuabililor -referitor la cursul de schimb pentru chiria exprimata in valuta in anul 2015
29.04.2016
Anexa 4 - OMFP 517/2016
27.04.2016
Calendar ForExeBug - Tabel centralizat Arges 10.05.2016
Ordinul MFP nr.517 din MO nr.307/21.04.2016
22.04.2016
Calendarul de utilizare a functionalitatilor sistemului national de raportare ForExeBug - etapa I
21.04.2016
Varianta de buget individual actualizata la data de 31.03.2016
21.04.2016
OMFP nr.529 publicat in MO nr.299/19.04.2016
20.04.2016
Modificare nomenclatoare aplicatie buget local 2016 - defalcare pe trimestre
18.04.2016
Dare de seama trim. I 2016 - bugete locale (aplicatia informatica) - corelatii 18.04.2016
OMFP nr. 532 publicat in MO nr. 288/15.04.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a imprumuturilor acordateunitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale
18.04.2016
Formular Buget individual Ver. A.2.0.43 actualizata
04.04.2016
OUG nr.8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fonduri UE aferente perioadei de programare 2007-2013
28.03.2016
Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata
17.03.2016
Modificare nomenclatoare aplicatie buget local 2016 - defalcare pe semestre
26.03.2016
In atentia contribuabililor - referitor la intalnirea cu contribuabilii - 16.03.2016
15.03.2016
In atentia persoanelor impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art.316 alin.(11) lit.a)-e), lit.g) sau lit.h) din Codul fiscal
15.03.2016
In atentia persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA -referitor la formularul 394 "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA
15.03.2016
In atentia contribuabililor-referitor la Registrul operatorilor intracomunitari
15.03.2016
Referitor la formularul 204 Declaratie anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse transparentei fiscale
10.02.2016
Indicele preturilor de consum utilizat pentru anul 2016 pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual
10.02.2016
Referitor la spatiul privat virtual
04.03.2016

  Uniunea europeană

SITE-uri utile

 

ec .

(>) Contact A.J.F.P. Argeş

(>) Program de lucru

(>) Audienţe

Jud. Argeş, Piteşti,  B-dul Republicii, nr. 118

Cod poştal 110050
Telefon: 0248.211.511;0248.211838;0248.211466  

Fax: 0248. 216478

Telefonul contribuabilului:

0248.219540; 0248.219534

Admin.PTAGJUDX01.AG@mfinante.ro
Asistenta.AG@mfinante.ro

Programul de lucru al salariaţilor:

Luni - joi; 8.00 - 16.30; Vineri: 8.00 - 14.00

Program de lucru cu publicul:

Luni, marţi, joi, vineri: 8.30 - 16.30; Miercuri: 8.30 - 18.30

Program de lucru cu publicul al Trezoreriei pentru încasări în numerar:

Luni, marţi, joi: 8.30 - 13.30; 14.15 - 16.30 Miercuri: 8.30 - 13.30; 14.15 - 18.30 Vineri: 8.30 - 11.30; 12.30 - 16.30

Program de lucru cu publicul al Trezoreriei pentru alte operaţiuni aferente activităţii de trezorerie:

Luni, joi: 8.30 - 13.30 Vineri: 8.30 - 11.30

Şef AJFP Argeş: - permanent

Şef Administraţie adj - Inspecţie fiscală Contribuabili Mijlocii - permanent

Şef Administraţie adj - Inspecţie fiscală - permanent

Şef Administraţie adj. - Colectare Contribuabili Mijlocii - miercuri 12.00-13.00

Şef Administraţie adj - Colectare - miercuri 12.00-13.00

Trezorier Şef - permanent

© 2014. Website-ul este proprietatea AJFP Arges.
Modificarea neautorizată a website-ului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Legii nr. 8/1996 şi art. 29 din  Legea nr. 365/2002