DGFP Arges

 

         Principalul obiectiv al instituţiei pe care o conduc este realizarea indicatorilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în ceea ce priveşte colectarea veniturilor administrate de Adminisţraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş, aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare, exercitarea prerogativelor stabilite de lege, prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor.

         În acest sens, colaborarea cu mediul de afaceri, cu cetăţenii si cu celelalte instituţii din judeţul Argeş este esenţială.

         Pentru ca, în anii următori, să trăim într-o societate în care contribuabilii îşi plătesc în mod voluntar obligaţiile, este necesar să le oferim acestora servicii moderne – asistenţă fiscală de calitate, simplificarea şi modernizarea procedurilor – iar, pe de altă parte, să asigurăm egalitatea cetăţenilor în faţa impozitului.

 

Şef Administraţie AJFP Argeş

Ec. Petre COJOCARU

Noutăţi
Data publicării
Referitor la prevederile aplicabile de către persoanele juridice care se dizolvă cu lichidare/fără lichidare
27.04.2017
Modificare aplicaţie buget local 2017 - defalcare pe trimestre
27.04.2017
Referitor la procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial
24.04.2017
În atenţia contribuabililor - referitor la Loteria bonurilor fiscale - extragerea aprilie 2017
20.04.2017
Forexebug cu noul formular de buget individual 2.0.62
20.04.2017
Lucrarea de raportare a anexei 57 "Informaţii privind soldurile conturilor de venituri şi finanţări precum şi soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial"
18.04.2017
Lucrarea dare de seamă lunară - modificări
12.04.2017
Lucrarea BUGET DE RĂZBOI
12.04.2017
Referitor la obligaţiile fiscale ale sediilor secundare
10.04.2017
Referitor la înlesniri la plată - eşalonări
04.04.2017
OUG nr. 27 MO nr. 228/03.04.2017
03.04.2017
Referitor la Loteria bonurilor fiscale

23.03.2017

Aplicaţie buget local 2017 (modificare nomenclatoare) - defalcare pe trimestre
22.03.2017
Referitor la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice pentru anul 2016
17.03.2017
Referitor la formularul 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat"
14.03.2017
Aplicaţie buget local 2017 - defalcare pe trimestre
23.02.2017
Formulare buget 2017 (adresă) 20.02.2017
Referitor la declararea obligaţiilor bugetare (asociaţii de proprietari)
06.02.2017
Legea bugetului de stat nr. 6/2017
20.02.2017
Forexebug cu noul formular de buget individual 2.0.58 şi anexele 1,2,3 pentru corecţie CAB
17.02.2017
ASPECTE CU PRIVIRE LA COMPLETAREA ŞI DEPUNEREA formularului 207 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit”
17.02.2017
Referitor la Normele anuale de venit pentru veniturile din activiăţi agricole valabile în anul 2017
16.02.2017
Referitor la formularul 603 “Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”
16.02.2017
ÎN ATENŢIA PERSOANELOR IMPOZABILE ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA - referitor la formularul 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”
14.02.2017
ASPECTE CU PRIVIRE LA COMPLETAREA ŞI DEPUNEREA formularului 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit”
14.02.2017
Referitor la Cursul de schimb valutar
13.02.2017
Referitor la Regimul special pentru agricultori
13.02.2017
Referitor la definitivarea impozitului pe profit pentru anul fiscal 2016 şi depunerea formularului 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” pentru anul 2016
13.02.2017
OUG nr.9_MO nr.79_30.01.2017
08.02.2017
ÎN ATENTIA PERSOANELOR IMPOZABILE ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA * referitor la formularul 390 „Declaratie recapitulativã privind livrãrile/achizitiile/ prestãrile intracomunitare
07,02,2017
ÎN ATENŢIA PERSOANELOR FIZICE CARE OBŢIN VENITURI DIN PENSII
07.02.2017
Modificări aduse Codului Fiscal începând cu data de 01.02.2017
07.02.2017
Referitor la prorogarea termenului de aplicare al impozitelor reglementate de O.G.nr. 5/2013, O.G. nr. 6/2013 şi O.G. nr. 7/2013
07.02.2017
Dare de seamă an 2016 - subcapitole
06.02.2017

  Uniunea europeană

SITE-uri utile

(>) Contact A.J.F.P. Argeş

(>) Program de lucru

(>) Audienţe

Jud. Argeş, Piteşti,  B-dul Republicii, nr. 118

Cod poştal 110050

Telefon: 0248.211.511;0248.211838;0248.211466  

Fax: 0248. 216478

Asistenta contribuabilului prin email

Centrul unic de asistenţă: 03.14.03.91.60

 

Programul de lucru al salariaţilor:

Luni - joi; 8.00 - 16.30; Vineri: 8.00 - 14.00

Program de lucru cu publicul:

Luni, marţi, joi, vineri: 8.30 - 16.30; Miercuri: 8.30 - 18.30

Program de lucru cu publicul al Trezoreriei pentru încasări în numerar:

Luni, marţi, joi: 8.30 - 13.30; 14.15 - 16.30 Miercuri: 8.30 - 13.30; 14.15 - 18.30 Vineri: 8.30 - 11.30; 12.30 - 16.30

Program de lucru cu publicul al Trezoreriei pentru alte operaţiuni aferente activităţii de trezorerie:

Luni, joi: 8.30 - 13.30 Vineri: 8.30 - 11.30

 

Şef AJFP Arges: - permanent

Şef Administraţie adjunct - Inspecţie fiscală: - permanent

Şef Administraţie adjunct - Colectare Persoane Juridice - miercuri 12.00-13.00

Şef Administraţie adjunct - Colectare Persoane Fizice - miercuri 12.00-13.00

Trezorier Şef : permanent

© 2010. Website-ul este proprietatea DGFP Arges.
Modificarea neautorizată a website-ului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Legii nr. 8/1996 şi art. 29 din  Legea nr. 365/2002