DGFP Arges

 

         Principalul obiectiv al instituţiei pe care o conduc este realizarea indicatorilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în ceea ce priveşte colectarea veniturilor administrate de Adminisţraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş, aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare, exercitarea prerogativelor stabilite de lege, prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor.

         În acest sens, colaborarea cu mediul de afaceri, cu cetăţenii si cu celelalte instituţii din judeţul Argeş este esenţială.

         Pentru ca, în anii următori, să trăim într-o societate în care contribuabilii îşi plătesc în mod voluntar obligaţiile, este necesar să le oferim acestora servicii moderne – asistenţă fiscală de calitate, simplificarea şi modernizarea procedurilor – iar, pe de altă parte, să asigurăm egalitatea cetăţenilor în faţa impozitului.

 

Şef Administraţie AJFP Argeş

Ec. Petre COJOCARU

Noutăţi
Data publicării
In atentia contribuabililor - referitor la Loteria bonurilor fiscale

23.03.2017

Aplicatie buget local 2017 (modificare nomenclatoare) - defalcare pe trimestre
22.03.2017
ÎN ATENTIA CONTRIBUABILILOR - referitor la întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportãrilor contabile anuale la unitãtile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pentru anul 2016
17.03.2017
In atentia contribuabililor -referitor la formularul 100 "Declaraþie privind obligaþiile de platã la bugetul de stat"
14.03.2017
Aplicatie buget local 2017 - defalcare pe trimestre
23.02.2017
Formulare buget 2017 (adresa) 20.02.2017
In atentia contribuabililor -referitor la declararea obligatiilor bugetare (asociatii de proprietari)
06.02.2017
Legea bugetului de stat nr. 6/2017
20.02.2017
Forexebug cu noul formular de buget individual 2.0.58 si anexele 1,2,3 pentru corectie CAB
17.02.2017
ÎN ATENTIA CONTRIBUABILILOR - ASPECTE CU PRIVIRE LA COMPLETAREA SI DEPUNEREA formularului 207 "Declaratie informativã privind impozitul retinut la sursã/veniturile scutite, pe beneficiari de venit”
17.02.2017
ÎN ATENTIA CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE - referitor la Normele anuale de venit pentru veniturile din activitãti agricole valabile în anul 2017
16.02.2017
ÎN ATENTIA CONTRIBUABILILOR - Referitor la formularul 603 “Declaratie pe propria rãspundere pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sãnãtate”
16.02.2017
ÎN ATENTIA PERSOANELOR IMPOZABILE ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA - referitor la formularul 300 „Decont de taxã pe valoarea adãugatã”
14.02.2017
ASPECTE CU PRIVIRE LA COMPLETAREA SI DEPUNEREA formularului 205 "Declaratie informativã privind impozitul retinut la sursã, veniturile din jocuri de noroc si câstigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit”
14.02.2017
ÎN ATENTIA CONTRIBUABILILOR - Referitor la Cursul de schimb valutar
13.02.2017
ÎN ATENTIA CONTRIBUABILILOR - Referitor la Regimul special pentru agricultori
13.02.2017
ÎN ATENTIA CONTRIBUABILILOR - Referitor la definitivarea impozitului pe profit pentru anul fiscal 2016 si depunerea formularului 101 “ Declaratie privind impozitul pe profit ” pentru anul 2016
13.02.2017
OUG nr.9_MO nr.79_30.01.2017
08.02.2017
ÎN ATENTIA PERSOANELOR IMPOZABILE ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA * referitor la formularul 390 „Declaratie recapitulativã privind livrãrile/achizitiile/ prestãrile intracomunitare
07,02,2017
ÎN ATENTIA PERSOANELOR FIZICE CARE OBTIN VENITURI DIN PENSII
07.02.2017
ÎN ATENTIA CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE - Modificãri aduse Codului Fiscal începând cu data de 01.02.2017
07.02.2017
IN ATENTIA CONTRIBUABILILOR * Referitor la prorogarea termenului de aplicare al impozitelor reglementate de O.G.nr. 5/2013, O.G. nr. 6/2013 si O.G. nr. 7/2013
07.02.2017
Dare de seama an 2016 - subcapitole
06.02.2017

  Uniunea europeană

SITE-uri utile

 

ec .

(>) Contact A.J.F.P. Argeş

(>) Program de lucru

(>) Audienţe

Jud. Argeş, Piteşti,  B-dul Republicii, nr. 118

Cod poştal 110050


Telefon: 0248.211.511;0248.211838;0248.211466  

Fax: 0248. 216478

Admin.PTAGJUDX01.AG@anaf.ro
Asistenta contribuabilului prin email

Presa.AG@anaf.ro

Petitii.AG@anaf.ro

Centrul unic de asistenţă: 03.14.03.91.60

Programul de lucru al salariaţilor:

Luni - joi; 8.00 - 16.30; Vineri: 8.00 - 14.00

Program de lucru cu publicul:

Luni, marţi, joi, vineri: 8.30 - 16.30; Miercuri: 8.30 - 18.30

Program de lucru cu publicul al Trezoreriei pentru încasări în numerar:

Luni, marţi, joi: 8.30 - 13.30; 14.15 - 16.30 Miercuri: 8.30 - 13.30; 14.15 - 18.30 Vineri: 8.30 - 11.30; 12.30 - 16.30

Program de lucru cu publicul al Trezoreriei pentru alte operaţiuni aferente activităţii de trezorerie:

Luni, joi: 8.30 - 13.30 Vineri: 8.30 - 11.30

Şef AJFP Argeş: - permanent

Şef Administraţie adj - Inspecţie fiscală - permanent

Şef Administraţie adj - Colectare - miercuri 12.00-13.00

Trezorier Şef - permanent

© 2014. Website-ul este proprietatea AJFP Arges.
Modificarea neautorizată a website-ului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Legii nr. 8/1996 şi art. 29 din  Legea nr. 365/2002